Daugavietis blogs

Sertificēto un licenzēto dziednieku, ekstrasensu, magu, astrologu, zīlnieku un t. ml. saraksts

No sākuma paskaidrošu, ka: 

Lai Latvijas Republikā praktizētu jebkādas ezotēriskas darbības, ir nepieciešami serifikāts un licenze, kā arī konkrētajai ezotēriskajai profesijai, jābūt Profesiju Klasifikatorā. Bez tam, pamatojoties uz visiem trim, iepriekš minētajiem priekšnoteikumiem, tieši šāda veida uzņēmējdarbība, ezotēriskā prakse, jāreģistrē Valsts Ieņēmumu Dienestā. 

VID izdod atļauju tādai uzņēmējdarbībai, tikai tiem, kam ir Sertifikāts un Licenze. Izņēmumu nav. 

Licenzi un Sertifikātu, savukārt, var saņemt tikai tie, kas beiguši kādu ezotērisku skolu, semināru vai citas ezotēriskas apmācības. Neesmu dzirdējis, ka pašmācībā apguvušie zināšanas cilvēki, saņemtu savu zināšanu apliecinājumus, vienkārši tāpat. Veicot tikai kvalifikācijas eksāmenu.

Tikai tad, ja ir ievēroti visi iepriekš minētie priekšnoteikumi, speciālista pakalpojumi ir legāli. Nav arī svarīgi vai pakalpojumi tiek sniegti par maksu, par brīvu vai saņemot pretīm ziedojumus.

Ziedojumu vācējiem un macenātiem, papildus, jāizpilda, ne tikai grāmatvedības un cita likumdošana, bet vēl citas niansētas Valsts institūciju prasības. Un jāsaņem attiecīgās atļaujas. Manuprāt, daudz vairāk atskaišu un dokumentu kārtošanas.

Ja Sertificēta ezotērikas speciālista profesija ir Profesiju Klasifikatorā - tas var darboties arī citu valstu teritorijā. Tomēr tikai to valstu, kuru Profesiju Klasifikatoros ir šī konkrētā ezotēriskā profesija.

Ja nav izpildītas iepriekš minētās prasības, cilvēku, kas sniedz šos nelegālos pakalpojumus var sodīt gan administratīvi, gan krimināli. Jo tiek pārkāpti daudzi normatīvie akti. Tādi cilvēki, nedrīkst arī reklamēt savus pakalpojumus un, atbildīgās organizācijas, tādu pagrīdes uzņēmēju reklāmas nedrīkst atļaut arī publicēt dažādos masu saziņas līdzekļos. 

Protams, ka arī nereģistrētu speciālistu darbs var būt efektīvs. Un cilvēki pielieto arī tādu speciālistu pakalpojumus. Tikai tad, šim cilvēkam - klientam zūd jebkāda iespēja celt oficiālas pretenzijas pret šāda speciālista pakalpojumiem. Vienīgi, ja tikai krimināla rakstura pretenzijas, kad nesertificētais un nelicenzētais meistars ir veicis krimināli sodāmas darbības. Bet tās vēl, cietušajam, jāpierāda tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā.

Zinu, ka Latvijas Profesiju Klasifikatorā nav profesijas - mags. Ir tikai profesijas, ekstrasensi un dziednieki. Tādēļ, daudzi profesionāli un zinoši magi - sertificēti maģijas speciālisti, sevi nodēvē, valsts institūciju priekšā, par dziedniekiem vai ekstrasensiem, un praktizē savas maģiskās tehnikas, nepārkāpjot likumdošanu. Un ar savu leģimitāti nodrošinot pakalpojumu ņēmējam, papildus drošību un, reālo, sava profesionālisma apliecinājumus.

 Tālāk būs nosaukti visi tie speciālisti, kas uz šodienu, Latvijā, ir veikušu savu zināšanu kvalifikāciju, saņēmuši sertifikātus un licenzes un ir tiesīgi reģistrēt ezotēriska veida pakalpojumu sniegšanu, Latvijas Republikas teritorijā. Tie, pie kuriem griežoties pēc palīdzības ir lielākas garantijas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus:

 

Latvijas dziednieku reģistrs

 

Latvijas dziednieku reģistrā ir iekļauti Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu sertificēti dziednieki:
• Biedrība TAUTAS MEDICĪNAS CENTRS Reģ.Nr. 40008206287
• Biedrība "VISPASAULES DZIEDNIEKU LĪGA" Reģ.Nr. 40008084491 
• Biedrība LATVIJAS DZIEDNIEKU SAVIENĪBA Reģ.Nr. 40008017240
• Biedrība LATVIJAS TAUTAS DZIEDNIEKU ASOCIĀCIJA Reģ.Nr. 40008006868
• Starptautiskā mācību–atveseļošanas tradicionālās un netradicionālās 
   medicīnas biedrība Reģ.Nr. 40008157615 
• SIA "DVS URANTIJA" Reģ.Nr. 40103222760


Augstāk minēto organizāciju sertificētie ezotērikas speciālisti:*

1. Artūrs Tiltiņš
2. Rolands Tiltiņš
3. Pēteris Lejiņš (Daugavietis)
4. Ilona Ozola
5. Dainis Jāgeris
6. Aivars Kiršpils
7. Anatolijs Baļuks
8. Anita Birkava
9. Anita Sovere
10. Anna Krumpāne
11. Astra Zibene
12. Anna Ščavleva
13. Akvelīna Līvmane
14. Arnis Uldriķis
15. Arturs Korotja
16. Biruta Fedotova
17. Biruta Zeile
18. Dace Sondore
19. Aldis Ķeviņš
20. Dina Žukova
21. Dmitrijs Guļajevs
22. Dzintars Jānis Neibergs
23. Dzintars Riņķis
24. Dzintars Uzulnieks
25. Dzintra Bankova
26. Irina Baidaka
27. Viktors Baidaks
28. Elga Bremane
29. Elmārs Orlejs
30. Elmārs Spodris
31. Ēriks Visors
32. Gaļina Bardasova
33. Gaļina Čistjakova
34. Gantsog Calkhaasuren
35. Gvido Zinkevičs
36. Helēna Puķīte
37. Igors Jeļizarovs
38. Ilze Jansone
39. Ilze Krūma
40. Ināra Šķestere
41. Indra Spirģe
42. Inga Dāboliņa
43. Inese Galsa
44. Inese Treija
45. Inga Pērle
46. Inna Aļeksejeva
47. Inna Aļina Vasiļjeva
48. Inna Vareņika
49. Irēna Krastiņa
50. Iveta Čevere
51. Natalja Uit
52. Jāzeps Andžāns
53. Jāzeps Kancāns
54. Jeļena Gambarova
55. Jolanta Beļeviča
56. Juris Kraucis
57. Juris Zubovs
58. Karīna Jegorova
59. Kaspars Vidovskis
60. Kidiks Vlads
61. Kira Baltruņķe
62. Kristīne Ivanova
63. Larisa Kovtunova
64. Leonīds Kozlovs
65. Lilija Popova
66. Lilita Aivare
67. Linda Sreniņa
68. Līga Aleksejeva
69. Līna Antone
70. Ļubova Dabricka
71. Ļubova Mironova
72. Lūcija Platenberga
73. Ludmila Gospodarčuka
74. Margarita Čigāne
75. Marika Landzberga
76. Mārīte Galvāne
77. Mārīte Selēna
78. Māris Gargurns
79. Mārtiņs Logins
80. Nadežda Paršutina
81. Nadežda Sadauska
82. Nadežda Siņicina
83. Natālija Kostiļjeva
84. Natalija Skiba
85. Nataļja Serjaga
86. Nellija Spiridoviča
87. Nikolajs Leibuss
88. Ņina Sarnovska
89. Normunds Uzulēns
90. Olga Meirēna
91. Oļegs Medvedevs
92. Oskars Peipiņš
93. Pēteris Antons
94. Rita Burkovska
95. Rita Ivanova
96. Roste Aija
97. Rozālija Čebetova
98. Sarmīte Eņģele
99. Sarmīte Makarova
100. Sarmīte Miļūna
101. Sentis Cīlītis
102. Sergejs Aņisimovs
103. Sergejs Mjurseps
104. Silvija Barkāne
105. Silvija Godfīdsone
106. Silvija Pumpure
107. Skaidrīte Aleksejeva
108. Svetlana Buzdina
109. Taiga Apšiniece
110. Tamāra Tjune
111. Tatjana Ivonauska
112. Tatjana Rudometova
113. Tatjana Turuļina
114. Valentīna Kiprejeva
115. Valentīna Popova
116. Valentīna Streļina
117. Valerjans Stefanovičs
118. Velta Radčenko
119. Ventis Vasiļevskis
120. Viktors Kocēns
121. Vita Cipruse
122. Vitauts Ivonausks
123. Vladimirs Bardins
124. Vladimirs Golubickis
125. Vladimirs Nikolajevs
126. Voldis Prancāns
127. Ēriks Lūsis
128. Zigurds Puzāks
129. Gaļina Jankevica
130. Gaļina Afanasjeva
131. Irīna Andruškēviča
132. Ludmila Abramova
133. Irīna Popova
134. Rita Aizkalne
135. Irma Baltgalve
136. Gaļina Bardāsova
137. Vera Birjukova
138. Viktors Babins
139. Nadežda Bočkarjova
140. Larisa Balašova
141. Ņina Borodina
142. Tatjana Bērziņa
143. Olga Barabānova
144. Regīna Bondareva
145. Aleksandra Doroščenko
146. Ēriks Delpers
147. Maija Kalniņa
148. Diāna Daugaviete
149. Ilzīte Eglīte
150. Irīna Fleišere
151. Ludmila Fiļipova
152. Anna Forsta
153. Fatīna Gruznova
154. Jurijs Grišeckins
155. Albīna Izmodenova
156. Juris Igoševs
157. Karīna Jegorova
158. Jeļena Jakovļeva
159. Sergejs Jefremenkovs
160. Inga Jasane
161. Skaidrīte Kreitūze
162. Ilona Ķikute
163. Anna Kuņicka
164. Valentīna Kuzmihina
165. Valērijs Ķirķis
166. Jekaterīna Kurkova
167. Monika Krātiņa
168. Ļubova Kovša
169. Jekaterīna Kovaļova
170. Gaida Lākute
171. Andris Ļaksa
172. Lidija Medvedeva
173. Ļubova Mironova
174. Benedikta Mežale
175. Viktors Matvejevs
176. Anatolijs Mihailovs
177. Vjačeslavs Maslovs
178. Natālija Nikolajeva
179. Aleksejs Ņemčenko
180. Gunta Pāne
181. Imants Paļčevskis
182. Ludmila Pečkina
183. Olga Plaksina
184. Oļegs Primizenkins
185. Eduards Rikurs
186. Lesja Steļmaha
187. Valentīns Simonaitis
188. Imants Skačkauskis
189. Tatjana Šestipjorova
190. Lidija Stužņeva
191. Ludmila Suhareva
192. Gunita Simtniece
193. Raimonds Straume
194. Andris Selēvičs
195. Inese Sproģe
196. Karīna Tarāne
197. Jānis Urtāns
198. Jānis Vanags
199. Janīna Vasiļevska
200. Valdis Vilciņš
201. Varvara Vasiļenko
202. Alberts Zeps 
203. Zhang Zhonglin
204. Ivans Kostiks
205. Vasilijs Smirnovs
206. Terēze Legzdiņa
207. Ņina Gorgocs
208. Ingūna Fogele
209. Gita Krekovska
210. Viktors Cvetkovs
211. Tatjana Zotova
212. Sergejs  Zaikovs
213. Irina Nohrina
214. Ludmila Pilkova 
215. Natālija Bite
216. Aija Griķīte
217. Ilgvars Freibergs
218. Ārija Vērse
219. Romualds Maļinovskis
220. Ludmila Fedorina
221. Romans Keckalo 
222. Andrejs Gutovskis
223. Anatolijs Podkopajevs 
224. Inna Zubova
225. Alla Žukova
226. Jekaterina Korņejeva
227. Anna Rubene
228. Algimantas Pileckis

 

Tumsa
2014-05-16 12:05:19
Citēju - "Lai Latvijas Republikā praktizētu jebkādas ezotēriskas darbības, ir nepieciešami serifikāts un licenze". Lūdzu, precīzi - kurš normatīvais akts tieši to nosaka un kurā pantā tas minēts. Latvijas Republikā privāttiesībās ir atļauts viss, kas nav tieši aizliegts. Lūdzu komentāru.

Otrkārt, citēju - "VID izdod atļauju tādai uzņēmējdarbībai, tikai tiem, kam ir Sertifikāts un Licenze. Izņēmumu nav." Kurš normatīvs akts tieši šo nosaka?

Man ar otrās pakāpes grādu jurisprudencē nav informācijas par šādu normatīvo aktu esamību.
Tumsa
2014-05-16 12:06:35
Toties man ir informācija par personas datu aizsardzības likumu, ar kuru nav atļauts apstrādāt personas datus bez personas piekrišanas. Vārdu un uzvārdu - kas ir personas dati, publicēšana bez subjekta piekrišanas tiešā veidā pārkāpj Fiziskās personas datu aizsardzības likuma 7.panta prasības
Tumsa
2014-05-16 22:59:55
Daugavieša kungs, visu cieņu. Privāti jau uzrakstīju, ka fiziskās personas dati, ja vien nav īpaši likumā noteikts izņēmums, ir un paliek fiziskās personas dati un to apstrādei jānotiek atbilstoši speciālajam likumam - Fizisko personu datu apstrādes likumam. Tās pat vairs nav civiltiesības, bet publiskās tiesības, kam ir imperatīvs raksturs. Tas mazliet no tiesību teorijas atsvaidzināšanai.

Juristiem, tai skaitā advokātiem, tāpat kā magiem, lai praktizētu, nav nepieciešama licenze. Latvijā vispār ir maz jomas, kurās ir nepieciešama atsevišķa, speciāla licenze. Licence, kā publisko tiesību regulējums ir izņēmums no vispārīgās kārtības. Un šeit ir tieši piemērojams privāto tiesību princips - ir atļauts viss, kas nav aizliegts.

Dziednieku reģistrs dziednieks.lv lapā var būt ievietots atbilstoši likumam - respektīvi, saņemot fiziskās personas atļauju, piemēram - caur noslēgtu rakstveida vienošanos. Ja Jūs, Daugavieti, iesniegsiet raksveida visu pieminēto personu piekrišanu viņu datu apstrādei portālā astral-temple.com, nekādas problēmas - lai viņi šeit paliek. Bet šobrīd šis saraksts ir jāizņem!

Jauku vakaru visiem diskusijas dalībniekiem!
Varis
2014-05-19 21:39:48
Profesionals jurista skaidrojums par Magu darbību, tiem ,kuri ''с бронепоезда''
http://www.lvportals.lv/e-kons...
Kāda ir Tava jurista kvalifikācija....?
Nulle?
Odze
2014-06-02 22:16:00
Jautri Ja, tādi ir DZIEDNIEKI...Saprotams, ka cilvēks ir tikai sava ceļa sākumā... Vai DZIEDNIEKUS māca , šādi komunicēt??? te nav vajadzīgas maģijas zināšanas, bet elementāras komunikācijas zināšanas. Tā arī nav skaidrs, kāda bija doma rakstam un n...to dziednieku uzskaitījumam. Vai reklāma, vai tās trūkums
Lai pievienotu komentāru, vispirms ir jāielogojas portālā
ExitIeiet | Reģistrēties