Ieiet ar Facebook

Mācīšanās testi

Jaunākie publiskie testi
Fiziskais un astrālais ekstrasensorisms
Spējas
Sanskrita līdzskaņi
Astroloģija - Vēdiskā astroloģija
Sanskrita patskaņi
Astroloģija - Vēdiskā astroloģija
Vimšotari Dašas - dašu secība
Astroloģija - Vēdiskā astroloģija
Čandras attiecības ar grahām
Astroloģija - Vēdiskā astroloģija - Grahas
Guru attiecības ar grahām
Astroloģija - Vēdiskā astroloģija - Grahas
Sūrijas attiecības ar grahām
Astroloģija - Vēdiskā astroloģija - Grahas
Mangala attiecības ar grahām
Astroloģija - Vēdiskā astroloģija - Grahas
Sūrijas attiecības ar grahām

Sūrijas attiecības ar grahām

Testa valoda latviešu. Jautājumu skaits: 27

Mācību tests par grahas Sūrijas (Sy, Saule) attiecībām ar citām grahām saskaņā ar vēdiskās astroloģijas tradīciju.

Testa pildīšana dod iespēju iemācīties grahas attiecības ar citām grahām, piemēram - Sy attiecības ar Ma, Sk, Bu, Ra u.c.