tulpe's blog

par vērtību sistēmu

Zināšanu jūra...Kā lai atšķir graudus no sēnalām.Kam lai tic,kura ir tā pareizā mācība? Vai varbūt uzticēties labāk intuīcijai. Interesanti,ka tiem tur augšā ir atšķirīgas vērtību skalas no mums. Piemēram,Viņi uztraucas par to,ka nesamaksāji par biļeti transportā vai, ka tūlīt ģimenē sāksies strīds.Bet tie nesniedz brīdinājumu tad,kad es gandrīz pakļūstu zem tramvaja. Vai tas piederas pie manas audzināšanas jeb pieredzes,ka otrreiz uzmanīšos,nevis paļaušos uz augstākiem spēkiem,kas vienmēr pasargās? Un kā lai glābj cilvēku no viņa mīlestības,kas acīmredzami ved viņu iznīcībā. Vai arī tas piederas pie audzināšanas,jeb,lai pats izdara secinājumus? Kur mēs drīkstam iejaukties un kur nē? Šis raksts ir pārdomas par to,vai mēs domājam un dzīvojam galīgi ačgārni,savā mūžīgajā skrējienā pēc mantiskām lietām, pazaudējuši to īpašo saikni ar Visumu,kas palīdz atšķirt labo no ļaunā. Vai varbūt nav tik striktu robežu starp labo un ļauno.Vecajās latviešu pasakās Dievs staigāja pa zemes virsu un Velnu varēja apmānīt. Interesanti,kā ir ar to robežu starp labo un ļauno,varbūt labi gribot ļaunu padarām? 

To add a comment, you need to be logged on
ExitLogin | Register