Salamandra's blog

PELNU DIENA-1.MARTS!

Rakstiet sava bloga tekstu šeit

Diena, kad gatavoties Pelnu dienai!

Pelnu dienā senatnē sāka skaitīt jaunu gadu - šī diena ir saimnieciskā gada sākums, kad puiši devās līst jaunus līdumus un uzsākt patstāvīgu dzīvi, līdzi ņemot pelnos ierušinātu uguni. Šogad Pelnu dienu sagaidīsim 1. martā. Arī Pelnu dienas nosaukums cēlies tieši no pelnos ierušinātas uguns, jo tā nepieciešama, kad dodas līst un izdedzināt līdumus jauniem tīrumiem, jaunām saimniecībām. Ar šo nodarbību saistīta pieaugušu dēlu iziešana savā dzīvē. Pelnu dienas ēdieni ir plāceņi un karašas. Dažās Latvijas vietās Pelnu diena ir pēdējā diena, kad var iet masku gājienā. Šīs dienas simbols ir pelnāža maska, pelni, baltas un tīras linu drēbes. Kad tumšajā un aukstajā ziemā nokvēpušie vēlmju krekli atkal ir izvelēti balti un tīri, ceļiniekam dodoties tālajā un noslēpumainajā gaismas ceļā, pāri paliek vien saujiņa pelnu, kas ir dvēseles labāko centienu un mājas svētības simbols.

Tā kā Pelnu dienā sāk ievērot stingru gavēni līdz par Lieldienām, tāpēc jau tagad ir īstais laiks sākt gatavot ķermeni šim atturības laikam. Tāpat līdz Pelnu dienas sākumam noteikti ir vērts attīrīt un sakārtot savu dzīvesvietu, katram kaktiņam veltot labus vārdus, lai jaunais saimes gads nāktu ar gaišumu, līdzi nesot laimi, pārticību un veiksmi!
To add a comment, you need to be logged on
ExitLogin | Register