Classified Ads

Services - Magicians services

Piedāvāju maģiskus pakalpojumus, attīrīšana no negatīva un lāsta, dzimtes saiknes sarauśana, pieburśana - atburšana, karjeras izaugsme, læstu noņemšana un uzlikśana. Tikai distancionāli, ar klientu tiek uzturēts Kontakts līdz darba beigśanai un rezultātam .
Zīlēšana ar Raganu kārtīm un Taro

Classified ad added 16.05.2020. 13:09. Announcement viewed 579 times.
Announcement by Arida